Trang chủ
Quy trình công nghệ sản xuất sơn nước
Quy trình chuyển giao công nghệ
Bảo hành chuyển giao công nghệ
Tin tức và sự kiện
Liên hệ
096 321 56 50 | Quy trình chuyển giao công nghệ

-         Tư vấn xây dựng nhà xưởng, đặt máy móc thiết bị và xử lý nước.
-         Bảng màu, cây màu, vỏ thùng, hợp chuẩn hợp quy, tem chống hàng giả.
-         Công thức sản xuất và quy trình từ phối trộn đến đóng gói xuất kho.
-         Các nhà cung cấp vật tư, hoá chất.

5